Samen
Sterk
Zekerheid

Dienstenwijzer

 

Op grond van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) verstrekken wij u onderstaande informatie.

 

Wie is Credit Life?

 

Credit Life is onderdeel van de in Duitsland gevestigde RheinLand Versicherungsgruppe. Credit Life bestaat in Nederland uit de volgende ondernemingen, allen handelen onder de naam Credit Life.

 

Credit Life AG

Wij zijn een levensverzekeraar.

Wij werken onder een vergunning die is verleend door Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)in Duitsland en zijn aangemeld bij De Nederlandse Bank (DNB) onder nummer R129127.

Wij zijn ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 59482044.

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59482044.

 

RheinLand Versicherungs AG

Wij zijn een schadeverzekeraar.

Wij werken onder een vergunning die is verleend door Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Duitsland en zijn aangemeld bij De Nederlandse Bank (DNB) onder nummer R128870.

Wij zijn ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12042883.

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59483423.

 

Credit Life B.V.

Wij zijn veranwoordelijk voor de distrubutie en administratie van de verzekeringen van Credit Life AG en RheinLand Versicherungs AG in Nederland.

Wij zijn ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12015564.

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34158490.

 

Adres

 

Professor J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen

 

Aard van dienstverlening

 

Credit Life heeft vergunning om de volgende verzekeringen aan te bieden:

Levensverzekeringen met als verzekeraar Credit Life AG.

Schadeverzekeringen met als verzekeraar RheinLand Versicherungs AG.

 

Klachten

 

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij beschikken over een eigen klachtenprocedure en zullen onze uiterste best doen uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

 

Ook zijn wij aangesloten bij het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening: KiFiD. Mocht u desondanks menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

 

KiFiD

Postbus 93257

2509 AG DEN HAAG

 

Advisering

 

Wij houden ons uitsluitend bezig met de ontwikkeling, distrubutie en administratieve verwerking van verzekeringen. Wij houden ons niet bezig met advisering van financiële producten. Hiervoor werken wij samen met professionele zelfstandige financieel adviseurs in Nederland.

 

Wijze van beloning

 

De kosten van onze werkzaamheden worden betaald uit de verzekeringspremies die verzekerden verschuligd zijn. Er worden geen andere kosten in rekening gebracht bij of betaald aan financieel adviseurs of consumenten.