Samen
Sterk
Zekerheid

Binnen twee werkdagen wordt klacht door Credit Life opgepakt.

Klachtenafhandeling

Werken aan uw klacht

  • Binnen twee werkdagen wordt de klacht opgepakt.
  • De Credit Life directie neemt de klacht in behandeling.
  • De doorlooptijd is doorgaans vijf werkdagen.
  • In complexe kwesties stemmen we een nieuwe planning af.
  • Oneens met de uitkomst? Dan bieden we een vervolgtraject.
  • De uiteindelijke oplossing wordt schriftelijk bevestigd.

Hoe geeft u een klacht door?

U kunt een klacht op verschillende manieren kenbaar maken:

Omschrijf uw klacht zo concreet mogelijk en vermeld het polisnummer, uw naam, adres en telefoonnummer.

 

Komen we er niet uit?

Als u met de directie van Credit Life niet tot een bevredigende oplossing komt, kunt u uw een klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit kan tot drie maanden nadat u van Credit Life een reactie heeft gekregen.

 

Contactgegevens van KiFiD:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoonnummer: 070-333 89 99
www.kifid.nl
info(at)kifid.nl