De Credit Life Inkomensgarantie voorkomt een ongewenste inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid.

Inkomensgarantie

Gegarandeerd het gewenste inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Als u niet meer kunt werken door een ziekte of ongeval, komt u na 2 jaar in aanmerking voor een WIA uitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van vele factoren. Uw inkomen kan hierbij fors dalen, zelfs tot onder de € 510,- per maand.

De Credit Life Inkomensgarantie voorkomt een ongewenste daling van uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Bij het afsluiten van de verzekering geeft u aan, welk inkomen u wilt blijven ontvangen. De Credit Life Inkomensgarantie vult uw WIA- uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid aan tot dit gewenste bedrag. Zo weet u zeker dat u altijd voldoende inkomen ontvangt om hetgeen u belangrijk vindt te kunnen blijven betalen. Ook als u onverhoopt arbeidsongeschikt bent.

Een praktijkvoorbeeld met premies

Peter Bos, 30 jaar, ontvangt een salaris inclusief vakantiegeld van € 4.000 bruto per maand. Peter heeft met zijn adviseur bepaald dat hij in geval van langdurige ziekte € 3.600 nodig heeft, totdat hij 50 jaar wordt. Als Peter langdurig ziek wordt, vult de Credit Life Inkomensgarantie het inkomen aan tot € 3.600.

De premie die Peter betaalt voor deze zekerheid is bruto € 26,88 en netto € 16,48 per maand. Met de start van de uitkering na 1 jaar ziekte in plaats van bij aanvang WIA komt de premie uit op respectievelijk bruto € 28,88 en netto € 18,09 per maand.

Medische Acceptatie MyCreditLife

De medische beoordeling van een Credit Life Inkomensgrantie wordt uitgevoerd in het klantportaal MyCreditLife van Credit Life. Lees meer.

Kortom, met de verzekeringen van Credit Life profiteert u van een snel en geautomatiseerd medisch traject voor een scherpe prijs.

Kenmerken

  • Maakt een garantie bij arbeidsongeschiktheid tot maar liefst 90% van € 100.000,- mogelijk.
  • Garandeert altijd het gewenste inkomen, ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of met het niet (volledig) benutten van de restverdiencapaciteit.
  • Biedt de keuze om de uitkering te indexeren. Zo blijft de uitkering waardevast.
  • Maakt lange verzekeringsduren mogelijk, zelfs tot een leeftijd van 70 jaar. Zo kunt u inspelen op de verhoogde leeftijd AOW.
  • Keert standaard € 3.000 extra uit bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.
  • Keert standaard een extra uitkering van € 35 per dag uit, dat verzekerde in ziekenhuis ligt.
  • Kent een gedegen verzekeraar sinds 1880

 

Advies

Wilt u uw inkomen optimaal beschermen met de Credit Life Inkomensgarantie? Laat u goed adviseren wat voor u de best passende oplossing is.

De financiële producten van Credit Life zijn uitsluitend verkrijgbaar via professionele financieel adviseurs. Deze zijn door heel Nederland gevestigd. Grote kans dus dat ook u eigen hypotheek of financieel adviseur onze producten aanbiedt.

Is dat niet het geval of heeft u nog geen adviseur, dan brengen we u graag in contact met een adviseur bij u in de buurt. Vul hier het formulier in en een adviseur neemt spoedig contact met u op.

Documenten